английский-венгерский словарь »

necessarily означает в венгерский

английскийвенгерский
necessarily adverb
[UK: ˌne.sə.ˈse.rə.li]
[US: ˌne.sə.ˈse.rə.li]

feltétlenül◼◼◼ határozószó

szükségszerűen◼◼◻ határozószó

szükségképpen◼◼◻ határozószó

biztosan◼◻◻ határozószó

természetesen◼◻◻ határozószó

elkerülhetetlenül◼◻◻ határozószó

elmaradhatatlanul határozószó

magától értetődően határozószó

múlhatatlanul határozószó

it does not necessarily follow that [UK: ɪt dʌz nɒt ˌne.sə.ˈse.rə.li ˈfɒ.ləʊ ðæt]
[US: ˈɪt ˈdəz ˈnɑːt ˌne.sə.ˈse.rə.li ˈfɑːlo.ʊ ˈðæt]

nem biztos, hogy …

nem feltétlenül következik belőle, hogy …

unnecessarily adverb
[UK: ˌʌn.ˈne.sə.sə.rə.li]
[US: ən.ˈne.sə.ˌse.rə.li]

fölöslegesen◼◼◼ határozószó

You can find it in:

английскийвенгерский