английский-венгерский словарь » momentany meaning in венгерский

английскийвенгерский
momentany [UK: mˈəʊməntəni]
[US: mˈoʊməntəni]

azonnali főnév

minden pillanatban bekövetkezhető melléknév

pillanatnyi melléknév

You can find it in:

английскийвенгерский