английский-венгерский словарь » mark meaning in венгерский

английскийвенгерский
mark noun
[UK: mɑːk]
[US: ˈmɑːrk]

kívánt eredmény

közös birtok

közös föld

megfigyel ige

nyomot hagy

osztályzat főnév

ottmarad a helye

rajtvonal főnév

szintjel főnév

szintjelzés főnév

tájékozódás főnév

mark an article [UK: mɑːk ən ˈɑː.tɪk.l̩]
[US: ˈmɑːrk ˈæn ˈɑːr.tək.l̩]

árucikk árát feltünteti

cikket áraz

cikket árcédulával ellát

mark an era [UK: mɑːk ən ˈɪə.rə]
[US: ˈmɑːrk ˈæn ˈe.rə]

jellemző egy korszakra

korszakalkotó melléknév

korszakot alkot

korszakot jelent

korszakot jelez

korszakot kezd

mark down verb
[UK: mɑːk daʊn]
[US: ˈmɑːrk ˈdaʊn]

beír ige

mark essays [UK: mɑːk e.ˈseɪz]
[US: ˈmɑːrk e.ˈseɪz]

dolgozatot javít

mark exercises [UK: mɑːk ˈek.sə.saɪ.zɪz]
[US: ˈmɑːrk ˈek.sər.ˌsaɪ.zəz]

dolgozatot javít

mark four (the good grade in school) noun
[UK: mɑːk fɔː(r)]
[US: ˈmɑːrk ˈfɔːr]

négyes főnév

Mark me! [UK: mɑːk miː]
[US: ˈmɑːrk ˈmiː]

Figyeljen rám!

Mark my words! [UK: mɑːk maɪ ˈwɜːdz]
[US: ˈmɑːrk ˈmaɪ ˈwɝːdz]

Figyeld meg, amit mondok!

Figyelj a szavamra!

Jegyezze meg, amit mondok!

mark of foot noun
[UK: mɑːk əv fʊt]
[US: ˈmɑːrk əv ˈfʊt]

lábnyom főnév

mark of interrogation noun
[UK: mɑːk əv ɪn.ˌte.rə.ˈɡeɪʃ.n̩]
[US: ˈmɑːrk əv ˌɪn.ˌte.rə.ˈɡeɪʃ.n̩]

kérdőjel főnév

mark of mouth noun
[UK: mɑːk əv maʊθ]
[US: ˈmɑːrk əv ˈmaʊθ]

foggyűrű főnév

kupanyom főnév

mark of wound noun
[UK: mɑːk əv wuːnd]
[US: ˈmɑːrk əv ˈwaʊnd]

sebhely főnév

mark off verb
[UK: mɑːk ɒf]
[US: ˈmɑːrk ˈɒf]

elhatárol ige

elválaszt ige

kijelöl ige

mark one's approval [UK: mɑːk wʌnz ə.ˈpruːv.l̩]
[US: ˈmɑːrk wʌnz ə.ˈpruːv.l̩]

kifejezést ad helyeslésének

mark one's displeasure by [UK: mɑːk wʌnz dɪs.ˈple.ʒə(r) baɪ]
[US: ˈmɑːrk wʌnz ˌdɪ.ˈsple.ʒər baɪ]

nem tetszésének ad kifejezést azzal, hogy …

mark out verb
[UK: mɑːk ˈaʊt]
[US: ˈmɑːrk ˈaʊt]

kijelöl ige

kitűz ige

123

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies