английский-венгерский словарь »

lion означает в венгерский

английскийвенгерский
lioncel noun
[UK: lˈaɪənsəl]
[US: lˈaɪənsəl]

oroszlános pajzs főnév

lioness [lionesses] noun
[UK: ˈlaɪə.nes]
[US: ˈlaɪə.nes]

nőstény oroszlán◼◼◼ főnév

nőstényoroszlán◼◼◼ főnév

oroszlánhölgy◼◻◻ főnév

lionize [lionized, lionized, lionizing, lionizes] verb
[UK: ˈlaɪə.naɪz]
[US: ˈlaɪə.ˌnaɪz]

ünnepel ige

ünnepel vkt ige

lionize (deify, adore) [lionized, lionized, lionizing, lionizes] verb
[UK: ˈlaɪə.naɪz]
[US: ˈlaɪə.ˌnaɪz]

istenít◼◼◼ ige

lionized noun
[UK: ˈlaɪə.naɪzd]
[US: ˈlaɪə.ˌnaɪzd]

ünnepelt főnév

lions [UK: ˈlaɪənz]
[US: ˈlaɪənz]

egy hely látnivalói

egy hely látványosságai

egy hely nevezetességei

nevezetességek◼◼◻ főnév

lion’s share noun

oroszlánrész◼◼◼ főnév

a billion [UK: ə ˈbɪ.lɪəŋ]
[US: ə ˈbɪ.ljən]

milliárd◼◼◼ számnév

milliárdos◼◼◻ főnév

a lion at home a mouse abroad [UK: ə ˈlaɪən ət həʊm ə maʊs ə.ˈbrɔːd]
[US: ə ˈlaɪən ət hoʊm ə ˈmaʊs ə.ˈbrɔːd]

csak odahaza van nagy szája

a lion sejant [UK: ə ˈlaɪən ˈsiː.dʒənt]
[US: ə ˈlaɪən ˈsiː.dʒənt]

ülő oroszlán (címerben)

a live dog is better than a dead lion [UK: ə laɪv dɒɡ ɪz ˈbe.tə(r) ðæn ə ded ˈlaɪən]
[US: ə ˈlaɪv ˈdɔːɡ ˈɪz ˈbe.tər ˈðæn ə ˈded ˈlaɪən]

jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok

a million [UK: ə ˈmɪ.lɪən]
[US: ə ˈmɪ.ljən]

millió◼◼◼ számnév

egy millió◼◼◻

ambulance battalion [UK: ˈæm.bjə.ləns bə.ˈtæ.ljən]
[US: ˈæm.bjə.ləns bə.ˈtæ.ljən]

egészségügyi zászlóalj

American lion noun
[UK: ə.ˈmer.ɪk.ən ˈlaɪən]
[US: ə.ˈmer.ɪk.ən ˈlaɪən]

puma (Felis concolor, Puma concolor) főnév

ant-lion noun
[UK: ænt ˈlaɪən]
[US: ˈænt ˈlaɪən]

hangyaleső főnév

anthelion [anthelia] noun
[UK: anθˈeliən]
[US: ænθˈeliən]

vaknap főnév
csill

aphelion [aphelia] noun
[UK: æ.ˈfiː.liən]
[US: æ.ˈfiː.liən]

afélium◼◼◼ főnév

naptávol◼◻◻ főnév
csill

assault battalion noun
[UK: ə.ˈsɔːlt bə.ˈtæ.ljən]
[US: ə.ˈsɒlt bə.ˈtæ.ljən]

rohamzászlóalj főnév

basal ganglion [basal ganglions] noun

bazális ganglion főnév

batn (battalion) [UK: bə.ˈtæ.ljən]
[US: bə.ˈtæ.ljən]

oszt (osztály) (katonai) főnév

tűz oszt (tüzérosztály) (katonai)

zla (zászlóalj) főnév

battalion [battalions] noun
[UK: bə.ˈtæ.ljən]
[US: bə.ˈtæ.ljən]

zászlóalj◼◼◼ főnév

osztály◼◼◻ főnév

sereg (katonai)◼◼◻ főnév

tüzérosztály főnév

battalion at full strength [UK: bə.ˈtæ.ljən ət fʊl streŋθ]
[US: bə.ˈtæ.ljən ət ˈfʊl ˈstreŋkθ]

teljes létszámú zászlóalj

battalion combat team noun
[UK: bə.ˈtæ.ljən ˈkɒm.bæt tiːm]
[US: bə.ˈtæ.ljən ˈkɑːm.bæt ˈtiːm]

zászlóalj-harccsoport főnév

battalion commander noun
[UK: bə.ˈtæ.ljən kə.ˈmɑːn.də(r)]
[US: bə.ˈtæ.ljən kə.ˈmæn.dər]

zászlóalj-parancsnok főnév

battalion drill noun
[UK: bə.ˈtæ.ljən drɪl]
[US: bə.ˈtæ.ljən ˈdrɪl]

zászlóaljiskola főnév

zászlóaljkiképzés főnév

123

You can find it in:

английскийвенгерский