английский-венгерский словарь »

keep something for luck означает в венгерский

английскийвенгерский
keep something for luck verb
[UK: kiːp ˈsʌm.θɪŋ fɔː(r) lʌk]
[US: ˈkiːp ˈsʌm.θɪŋ ˈfɔːr ˈlək]

talizmánként megőriz (vmit) ige

You can find it in:

английскийвенгерский