английский-венгерский словарь » junior stocks meaning in венгерский

английскийвенгерский
junior stocks [UK: ˈdʒuː.nɪə(r) stɒks]
[US: ˈdʒuː.njər ˈstɑːks]

új kibocsátású részvények

új részvények

You can find it in:

английскийвенгерский