английский-венгерский словарь » ill-assorted meaning in венгерский

английскийвенгерский
ill-assorted adjective
[UK: ɪl ə.ˈsɔː.tɪd]
[US: ˈɪl ə.ˈsɔːr.təd]

össze nem illő melléknév

rosszul összeállított melléknév

rosszul összeválogatott melléknév

You can find it in:

английскийвенгерский