английский-венгерский словарь »

high performance означает в венгерский

английскийвенгерский
high performance [UK: haɪ pə.ˈfɔː.məns]
[US: ˈhaɪ pər.ˈfɔːr.məns]

nagy teljesítményű◼◼◼

csúcsteljesítmény◼◻◻ főnév

high performance liquid chromatography noun
[UK: haɪ pə.ˈfɔː.məns ˈlɪ.kwɪd ˌkrəʊ.mə.ˈtɒ.ɡrə.fi]
[US: ˈhaɪ pər.ˈfɔːr.məns ˈlɪ.kwəd ˌkroʊ.mə.ˈtɒ.ɡrə.fi]

nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia főnév

high-performance adjective
[UK: haɪ pə.ˈfɔː.məns]
[US: ˈhaɪ pər.ˈfɔːr.məns]

nagy teljesítményű melléknév

high-performance sport noun
[UK: haɪ pə.ˈfɔː.məns spɔːt]
[US: ˈhaɪ pər.ˈfɔːr.məns ˈspɔːrt]

versenysport főnév

You can find it in:

английскийвенгерский