английский-венгерский словарь »

have a smack at somebody означает в венгерский

английскийвенгерский
have a smack at somebody [UK: həv ə smæk ət ˈsʌm.bə.di]
[US: həv ə ˈsmæk ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

kezével rácsap vkre

rácsap vkre

You can find it in:

английскийвенгерский