английский-венгерский словарь » engineer combat battalion meaning in венгерский

английскийвенгерский
engineer combat battalion [UK: ˌen.dʒɪ.ˈnɪə(r) ˈkɒm.bæt bə.ˈtæ.ljən]
[US: ndʒə.ˈnɪr ˈkɑːm.bæt bə.ˈtæ.ljən]

műszaki harci zászlóalj

You can find it in:

английскийвенгерский