английский-венгерский словарь »

employment contract означает в венгерский

английскийвенгерский
employment contract noun
[UK: ɪmˈplo.ɪ.mənt kən.ˈtrækt]
[US: em.ˌplɔɪ.mənt ˈkɑːn.ˌtrækt]

munkaszerződés◼◼◼ főnév

this is your employment contract [UK: ðɪs ɪz jɔː(r) ɪmˈplo.ɪ.mənt kən.ˈtrækt]
[US: ðɪs ˈɪz ˈjɔːr em.ˌplɔɪ.mənt ˈkɑːn.ˌtrækt]

ez a munkahelyi szerződésed

You can find it in:

английскийвенгерский