английский-венгерский словарь »

consonant ligatures означает в венгерский

английскийвенгерский
consonant ligatures noun
[UK: ˈkɒn.sə.nənt ˈlɪ.ɡə.tʃəz]
[US: ˈkɑːn.sə.nənt ˈlɪ.ɡə.tʃəz]

többjegyű mássalhangzók főnév

You can find it in:

английскийвенгерский