английский-венгерский словарь » confidence meaning in венгерский

английскийвенгерский
confidence noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns]
[US: ˈkɑːn.fə.dəns]

bizalom◼◼◼ főnév

önbizalom◼◼◼ főnév

magabiztosság◼◼◼ főnév

meggyőződés◼◼◻ főnév

bizonyosság◼◼◻ főnév

remény◼◻◻ főnév

bizakodás◼◻◻ főnév

önteltség◼◻◻ főnév

önhittség◼◻◻ főnév

elbizakodottság◼◻◻ főnév

bizalmas közlés főnév

arcátlanság főnév

pimaszság főnév

pökhendiség főnév

szemtelenség főnév

szerénytelenség főnév

teljes bizonyosság főnév

confidence building noun

bizalomépítés◼◼◼ főnév

bizalomerősítés◼◻◻ főnév

confidence crook [UK: ˈkɒn.fɪ.dəns krʊk]
[US: ˈkɑːn.fə.dəns ˈkrʊk]

beugrató melléknév

csaló főnév

svindler főnév

szélhámos főnév

confidence game noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns ɡeɪm]
[US: ˈkɑːn.fə.dəns ˈɡeɪm]

szélhámosság◼◼◼ főnév

beugratás◼◼◻ főnév

csalás◼◼◻ főnév

svindli főnév

confidence in oneself noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns ɪn wʌn.ˈself]
[US: ˈkɑːn.fə.dəns ɪn wʌn.ˈself]

önbizalom főnév

confidence interval [UK: ˈkɒn.fɪ.dəns ˈɪn.təv.l̩]
[US: ˈkɑːn.fə.dəns ˈɪn.tər.vl̩]

megbízhatósági intervallum◼◼◼

confidence man [confidence men] [UK: ˈkɒn.fɪ.dəns mæn ˈkɒn.fɪ.dəns men]
[US: ˈkɑːn.fə.dəns ˈmæn ˈkɑːn.fə.dəns ˈmen]
irregular plural

beugrató melléknév

csaló főnév

svindler főnév

szélhámos főnév

confidence trick noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns trɪk]
[US: ˈkɑːn.fə.dəns ˈtrɪk]

szélhámosság◼◼◼ főnév

beugratás◼◼◻ főnév

csalás főnév

svindli főnév

confidence-building

bizalomerősítés◼◻◻ főnév

bizalomerősítő melléknév

ask for a vote of confidence [UK: ɑːsk fɔː(r) ə vəʊt əv ˈkɒn.fɪ.dəns]
[US: ˈæsk ˈfɔːr ə voʊt əv ˈkɑːn.fə.dəns]

felveti a bizalmi kérdést

12

You can find it in:

английскийвенгерский