английский-венгерский словарь »

complimentary dinner означает в венгерский

английскийвенгерский
complimentary dinner noun
[UK: ˌkɒm.plɪ.ˈmen.tri ˈdɪ.nə(r)]
[US: ˌkɑːm.plə.ˈmen.tə.ri ˈdɪ.nər]

díszlakoma főnév

give somebody a complimentary dinner [UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə ˌkɒm.plɪ.ˈmen.tri ˈdɪ.nə(r)]
[US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˌkɑːm.plə.ˈmen.tə.ri ˈdɪ.nər]

vacsorát ad vk tiszteletére

You can find it in:

английскийвенгерский