английский-венгерский словарь »

cast aspersion upon somebody означает в венгерский

английскийвенгерский
cast aspersion upon somebody [UK: kɑːst ə.ˈspɜːʃ.n̩ ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈkæst ə.ˈspɝː.ʒən ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

befeketít vkt

kígyót-békát kiált vkre (átv)

rágalmakat szór vkre

You can find it in:

английскийвенгерский