английский-венгерский словарь »

be round the corner означает в венгерский

английскийвенгерский
be round the corner [UK: bi ˈraʊnd ðə ˈkɔː.nə(r)]
[US: bi ˈraʊnd ðə ˈkɔːr.nər]

bekövetkezése bármikor várható

küszöbön áll (átv)

You can find it in:

английскийвенгерский