английский-венгерский словарь » be done meaning in венгерский

английскийвенгерский
be done [UK: bi dʌn]
[US: bi ˈdən]

kész lesz◼◼◼

alig áll a lábán

becsapták

félrevezették

kitoltak vele

kivan (kimerült) ige

nem képes többre

teljesen kimerült

be done in the eye [UK: bi dʌn ɪn ðə aɪ]
[US: bi ˈdən ɪn ðə ˈaɪ]

becsapták

félrevezették

kitoltak vele

be done to the world [UK: bi dʌn tuː ðə wɜːld]
[US: bi ˈdən ˈtuː ðə ˈwɝːld]

kivan (kimerült) ige

nem képes többre

teljesen kimerült

be done up [UK: bi dʌn ʌp]
[US: bi ˈdən ʌp]

ki van merülve

kivan (kimerült) ige

Be done! [UK: bi dʌn]
[US: bi ˈdən]

Ebből elég volt!

Elég már!

Ennyi elég ebből!

Fejezd be!

Fejezd már be!

Hagyd már abba!

be insIstent that something shall be done [UK: bi ɪn.ˈsɪ.stənt ðæt ˈsʌm.θɪŋ ʃæl bi dʌn]
[US: bi ˌɪn.ˈsɪ.stənt ˈðæt ˈsʌm.θɪŋ ˈʃæl bi ˈdən]

ragaszkodik (vm) megtételéhez

can be done

meg lehet csinálni◼◼◼

condition that something be done [UK: kən.ˈdɪʃ.n̩ ðæt ˈsʌm.θɪŋ bi dʌn]
[US: kən.ˈdɪʃ.n̩ ˈðæt ˈsʌm.θɪŋ bi ˈdən]

feltételként megszabja (vm) megtételét

kiköti (vm) megtételét

I wish for it to be done [UK: ˈaɪ wɪʃ fɔː(r) ɪt tuː bi dʌn]
[US: ˈaɪ ˈwɪʃ ˈfɔːr ˈɪt ˈtuː bi ˈdən]

az a kívánságom, ennek így kell lennie

az a kívánságom, hogy így legyen

azt kívánom, hogy így legyen

ennek így kell lennie

I wish it to be done [UK: ˈaɪ wɪʃ ɪt tuː bi dʌn]
[US: ˈaɪ ˈwɪʃ ˈɪt ˈtuː bi ˈdən]

az a kívánságom, hogy így legyen

ennek így kell lennie

it can't be done [UK: ɪt kɑːnt bi dʌn]
[US: ˈɪt ˈkænt bi ˈdən]

nem lehet megtenni

nincs rá mód

it's dreadful that nothing can be done [UK: ɪts ˈdred.fəl ðæt ˈnʌ.θɪŋ kæn bi dʌn]
[US: ɪts ˈdred.fəl ˈðæt ˈnʌ.θɪŋ ˈkæn bi ˈdən]

kétségbeejtő, hogy nem lehet ezen segíteni

szörnyű, hogy nem lehet ezen segíteni

since you wish it, it shall be done [UK: sɪns juː wɪʃ ɪt ɪt ʃæl bi dʌn]
[US: ˈsɪns ˈjuː ˈwɪʃ ˈɪt ˈɪt ˈʃæl bi ˈdən]

miután óhajtja, megtesszük

mivel óhajtja, megtesszük

something remain to be done [UK: ˈsʌm.θɪŋ rɪ.ˈmeɪn tuː bi dʌn]
[US: ˈsʌm.θɪŋ rə.ˈmeɪn ˈtuː bi ˈdən]

vmi hátra van még

suffer something to be done verb
[UK: ˈsʌ.fə(r) ˈsʌm.θɪŋ tuː bi dʌn]
[US: ˈsʌ.fər ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː bi ˈdən]

belenyugszik abba, hogy megtegyenek (vmit) ige

12

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies