английский-венгерский словарь »

battalion означает в венгерский

английскийвенгерский
battalion [battalions] noun
[UK: bə.ˈtæ.ljən]
[US: bə.ˈtæ.ljən]

zászlóalj◼◼◼ főnév

osztály◼◼◻ főnév

sereg (katonai)◼◼◻ főnév

tüzérosztály főnév

battalion at full strength [UK: bə.ˈtæ.ljən ət fʊl streŋθ]
[US: bə.ˈtæ.ljən ət ˈfʊl ˈstreŋkθ]

teljes létszámú zászlóalj

battalion combat team noun
[UK: bə.ˈtæ.ljən ˈkɒm.bæt tiːm]
[US: bə.ˈtæ.ljən ˈkɑːm.bæt ˈtiːm]

zászlóalj-harccsoport főnév

battalion commander noun
[UK: bə.ˈtæ.ljən kə.ˈmɑːn.də(r)]
[US: bə.ˈtæ.ljən kə.ˈmæn.dər]

zászlóalj-parancsnok főnév

battalion drill noun
[UK: bə.ˈtæ.ljən drɪl]
[US: bə.ˈtæ.ljən ˈdrɪl]

zászlóaljiskola főnév

zászlóaljkiképzés főnév

battalion fire direction centre [UK: bə.ˈtæ.ljən ˈfaɪə(r) dɪ.ˈrek.ʃn̩ ˈsen.tə(r)]
[US: bə.ˈtæ.ljən ˈfaɪər də.ˈrek.ʃn̩ ˈsen.tər]

zászlóalj tűzvezetési központ

battalion in the second line noun
[UK: bə.ˈtæ.ljən ɪn ðə ˈsek.ənd laɪn]
[US: bə.ˈtæ.ljən ɪn ðə ˈsek.ənd ˈlaɪn]

ezredtartalék főnév

battalion-on-the-march noun
[UK: bə.ˈtæ.ljən ɒn ðə mɑːtʃ]
[US: bə.ˈtæ.ljən ɑːn ðə ˈmɑːrtʃ]

menetzászlóalj főnév

ambulance battalion [UK: ˈæm.bjə.ləns bə.ˈtæ.ljən]
[US: ˈæm.bjə.ləns bə.ˈtæ.ljən]

egészségügyi zászlóalj

assault battalion noun
[UK: ə.ˈsɔːlt bə.ˈtæ.ljən]
[US: ə.ˈsɒlt bə.ˈtæ.ljən]

rohamzászlóalj főnév

batn (battalion) [UK: bə.ˈtæ.ljən]
[US: bə.ˈtæ.ljən]

oszt (osztály) (katonai) főnév

tűz oszt (tüzérosztály) (katonai)

zla (zászlóalj) főnév

combat battalion [UK: ˈkɒm.bæt bə.ˈtæ.ljən]
[US: ˈkɑːm.bæt bə.ˈtæ.ljən]

harcoló zászlóalj

construction battalion [UK: kən.ˈstrʌk.ʃn̩ bə.ˈtæ.ljən]
[US: kən.ˈstrək.ʃn̩ bə.ˈtæ.ljən]

műszaki zászlóalj

detached battalion [UK: dɪ.ˈtætʃt bə.ˈtæ.ljən]
[US: də.ˈtætʃt bə.ˈtæ.ljən]

önálló zászlóalj

engineer combat battalion [UK: ˌen.dʒɪ.ˈnɪə(r) ˈkɒm.bæt bə.ˈtæ.ljən]
[US: ndʒə.ˈnɪr ˈkɑːm.bæt bə.ˈtæ.ljən]

műszaki harci zászlóalj

guard-battalion noun
[UK: ɡɑːd bə.ˈtæ.ljən]
[US: ˈɡɑːrd bə.ˈtæ.ljən]

őrzászlóalj főnév

labour battalion noun
[UK: ˈleɪb.ə(r) bə.ˈtæ.ljən]
[US: ˈleɪb.r̩ bə.ˈtæ.ljən]

munkásszázad főnév
GB

penal battalion noun
[UK: ˈpiːn.l̩ bə.ˈtæ.ljən]
[US: ˈpiːn.l̩ bə.ˈtæ.ljən]

büntetőzászlóalj◼◼◼ főnév

swing a battalion into line [UK: swɪŋ ə bə.ˈtæ.ljən ˈɪn.tə laɪn]
[US: ˈswɪŋ ə bə.ˈtæ.ljən ˌɪn.ˈtuː ˈlaɪn]

zászlóaljat vonalban állít fel

You can find it in:

английскийвенгерский