английский-венгерский словарь »

assumed air of benevolence означает в венгерский

английскийвенгерский
assumed air of benevolence [UK: ə.ˈsjuːmd eə(r) əv bə.ˈne.və.ləns]
[US: ə.ˈsuːmd ˈer əv bə.ˈne.və.ləns]

jóindulatot színlelő arckifejezés

jóindulatot tettető arckifejezés

You can find it in:

английскийвенгерский