английский-венгерский словарь » anxiety disorder meaning in венгерский

английскийвенгерский
anxiety disorder noun
[UK: æŋ.ˈzaɪə.ti dɪs.ˈɔː.də(r)]
[US: æŋ.ˈzaɪə.ti ˌdɪ.ˈsɔːr.dər]

szorongásos betegség◼◼◼ főnév

social anxiety disorder [UK: ˈsəʊʃ.l̩ æŋ.ˈzaɪə.ti dɪs.ˈɔː.də(r)]
[US: ˈsoʊʃ.l̩ æŋ.ˈzaɪə.ti ˌdɪ.ˈsɔːr.dər]

szociális szorongásos zavar◼◼◼

You can find it in:

английскийвенгерский