ελληνικά-ουγγρικά λεξικό »

γεια meaning in ουγγρικά

ελληνικάουγγρικά
γεια

helló

jó napot kívánok

szervusz

üdvözlet

viszlát

viszontlátásra

γειά

szia

viszlát

γεια (geia)

szia

viszlát

viszontlátásra

γεια (σχετικά ανεπίσημο)

szia (közvetlen)

γεια μας

egészségedre

γεία σας!

hallo!

γεια σου

halló

helló

szia

γειά σου

szia

γεια σου/σας!

szia! / sziasztok! üdvözlöm!

αγορά ενέργειας

energiapiac

αγροκαλλιέργεια

agrárium

mezőgazdaság

αγροκαλλιέργεια (agrokalliérgeia)

mezőgazdaság

Αιολική ενέργεια

Szélenergia

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

megújuló energiaforrás

ανθρώπινη υγεία

emberi egészség

απειλή (κίνδυνος) για τα υπόγεια ύδατα

talajvíz veszélyeztetés

αποθήκευση ενέργειας

energiatárolás

αρδευτική καλλιέργεια

öntözéses gazdálkodás

αροτραία καλλιέργεια

szántóföldi gazdálkodás

ασφάλεια υγείας

egészségügyi biztosítás

βιολογική καλλιέργεια

biogazdálkodás

βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας

villamosipar

βιομηχανία παραγωγής ενέργειας

energiaipar

βιομηχανική καλλιέργεια

ipari növény

βιομηχανική καλλιέργεια/εργοστασιακή κτηνοτροφία

nagyüzemi gazdálkodás

βιοφωταύγεια

biolumineszcencia

γεωθερμική ενέργεια

geotermális energia

δενδροκαλλιέργεια

fanevelés

δημόσια υγεία

közegészség

12

You can find it in:

ελληνικάουγγρικά