Reklám tiltás

MagyarLatin
fordít

admoveo, adicio

inclino

incoho

reddo

fordít vmi célra

vindico (vindicatum), adsumo (assumo), aptus

fordít, irányít, fordul, kanyarodik vhova

flecto, flexi, flexus

fordít; felforgat, feldúl, megváltoztat

v vert vert vers

fordítás

versio, onisf

fordítás (más nyelvre)

translatio, onis f

fordítás {szövegé is}, fordulás, forgás, körforgás

conversio, onis f

fordított

inversus

fordított (érték), ellentett

reciprocus

fordított helyzet, -fekvés (eü)

situs inversus

fordított kép, lenyomat

negativum, i n

fordított kéz-érzékelés (eü)

allocheiria, ae f

fordított nemi érzés (homosexualitas) (eü)

inversio sexualis

fordított, megfordított, ellenkező, ellentett

inversus

fordító (más nyelvre)

translator, is m

fordító, műfordító (más nyelvre)

translator, oris f

fordítókör, feszültségátalakító

inverter, tris f

(összet) ellentétes, ellenkező, fordított, más, idegen, megszokottól eltérő

allo...

... ellen, ellene, ellenkezőleg, viszont, fordítva

contra

a játékra fordított figyelem

intentio lusus

a kéz fordítása (eü)

pronatio manus

a kéz kifordítása, -hanyintása, a tenyér felfelé néz (eü)

supinatio manus

a láb fordítása (eü)

pronatio pedis

a láb kifordítása, -hanyintása, a lábhát kifelé dől (eü)

supinatio pedis

az első római drámaíró, Homeros-fordításával a római irodalom alapítója}

Livius, Andronicus

az Ószövetség latin fordítása (70 személy műve)

septuaginta, ae f

árokba fordít

fossa

átfordít

affero, mancipo mancepo

rota

átfordít, lefordít {más nyelvre}

converto, verti, versus

átvitel, áttétel, fordítás, átültetés (másik nyelvre)

translatio, onis f

befordult, fordított (eü)

inversus

belek kifordítása (pl. műtétnél) (eü)

eventratio, onis f

belső szervek fordított elhelyezkedése (situs inversus) (eü)

inversio viscerum

csavar, forgat, csóvál, lódít, hajít, elfordít; gyötör, kínoz

v torqu tors tort

csavarás, fordítás (eü)

pronatio, onis f

egészen átadja magát vmnek{dat}, figyelmét odafordítja, ájtatosan hallgat

faveo, favi, fautus

  1  2  3