«

Információ

Jelentéspár (darab): 132 737
Források:
- Finály Henrik A latin nyelv szótára (1884)
- Erdő Péter latin-magyar egyházjogi kisszótár (1993)
Licenc: GPL2 alá szeretnénk helyezni
Összeállította: Kovács J. László dr.

A szótárban előforduló rövidítések és jelölések jegyzéke

~körülbelül
ablablativus
abl absablativus absolutus
accaccusativus
acc c infaccusativus cum infinitivo
actactivum
anatanatómia, bonctan
áeüállategészségügyi szó
állállat
állítmállítmány
állítmállítm
átvátvitt értelmezés
coniunctconiunctivus
datdativus
eredethateredethatározó
eszegyes szám
egészségügy
ffemininum
ffiférfi
filfilozófiai szó
fizfizika
fut perffuturum perfectum
gengenitivus
gen obiectgenitivus obiectivus
gen partgenitivus partitivus
gen possgenitivus possessivus
gen qualgenitivus qualitatis
gerundgerundivum
Grgörög
hadhadi, katonai
id.idősebb
időhatidőhat
ieidőszámítás előtt
impimperativus
imperimperativus
indindicativus
infinfinitivus
iszidőszámítás idejében
kémkémia, vegyészet
költköltői szó
középfközépfok
ld.lásd
mmasculinum
nneutrum
nomnominativus
növnövény
nytnyelvtani szó
obiectobiectum
part perfparticipum perfectum
passpassivum
perfperfectum
pl.például
praet impfpraeteritum imperfectum
praet perfpraeteritum perfectum
pron reflexpronomen reflexivum
pron relatpronomen relativum
régrégi, elavult szó
stb.s a többi
sz.század
tsztöbbes szám
vvagy
vholvalahol
vhvávalahová
vkvalaki
vkértvalakiért
vknvalakin
vknekvalakinek
vktvalakit
vkvelvalakivel
vmvalami
vmbevalamibe
vmbőlvalamiből
vmévalamié
vmértvalmiért
vmhezvalamihez
vmjevalamije
vmkorvalamikor
vmlyenvalamilyen
vmnvalamin
vmnekvalaminek
vmrevalamire
vmrőlvalamiről
vmtvalamit
vmvelvalamivel
vmvévalamivé

Sütik elfogadása

A sütik segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban.
Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy sütiket használjunk.

Elfogadom
további információ