«
x
MagyarAngol
mi fn

we[UK: wi] [US: wi]

miákol i

mew[UK: mjuː] [US: ˈmjuː]

miaul

miénk nm

our[UK: ˈaʊə] [US: ˈaʊər]

miénk a győzelem (átv)

the day is ours[UK: ðə deɪ z ˈaʊəz] [US: ðə ˈdeɪ z ˈaʊərz]

miért fn

wherefore[UK: ˈweəfɔː] [US: ˈweəfɔːr]

miért hsz

for what[UK: fə ˈwɒt] [US: fər ˈhwʌt]

why[UK: waɪ] [US: ˈwaɪ]

miért cselekedjünk úgy, ahogy te?

why act as you do?[UK: waɪ ækt əz ju duː?] [US: ˈwaɪ ˈækt əz ju duː?]

miért csinálja ezt?

what makes him do it?[UK: wɒt meɪks ɪm də ɪt?] [US: ˈwət ˈmeɪks ɪm də ˈɪt?]

miért engem bántasz?

why do you turn on me?[UK: waɪ də ju tɜːn ɒn miː?] [US: ˈwaɪ də ju ˈtɜːrn ˈɑːn ˈmiː?]

miért hozod fel ezt a régi históriát?

why do you drag up this old story?[UK: waɪ də ju dræɡ ʌp ðɪs əʊld ˈstɔːri?] [US: ˈwaɪ də ju ˈdræɡ ˈəp ˈðɪs oʊld ˈstɔːri?]

miért is

wherefore[UK: ˈweəfɔː] [US: ˈweəfɔːr]

miért jöttél …?

why did you come to …?

miért késtél ennyire?

what makes you so late?[UK: wɒt meɪks ju səʊ leɪt?] [US: ˈwət ˈmeɪks ju ˈsoʊ ˈleɪt?]

miért megy el ilyen hamar?

what takes you away so soon?[UK: wɒt teɪks ju əˈweɪ səʊ suːn?] [US: ˈwət ˈteɪks ju əˈweɪ ˈsoʊ ˈsuːn?]

miért megy el ilyen korán?

what takes you away so soon?[UK: wɒt teɪks ju əˈweɪ səʊ suːn?] [US: ˈwət ˈteɪks ju əˈweɪ ˈsoʊ ˈsuːn?]

miért ne

why not[UK: waɪ nɒt] [US: ˈwaɪ ˈnɑːt]

miért ne?

why not?[UK: waɪ nɒt] [US: ˈwaɪ ˈnɑːt]

miért nem hagyják az embert békén?

why can't you let a fellow alone?[UK: waɪ kɑːnt ju let ə ˈfeləʊ əˈləʊn?] [US: ˈwaɪ ˈkænt ju ˈlet ə ˈfeloʊ əˈloʊn?]

miért nem hagyod békén az embert?!

why can't you let a fellow alone![UK: waɪ kɑːnt ju let ə ˈfeləʊ əˈləʊn!] [US: ˈwaɪ ˈkænt ju ˈlet ə ˈfeloʊ əˈloʊn!]

miért van ez így?

what is this so?[UK: ˈwɒt s ðɪs ˈsəʊ] [US: ˈhwʌt s ðɪs ˈsoʊ]

miért van kivonva kardotok?

why are you drawn?[UK: waɪ ə ju drɔːn?] [US: ˈwaɪ ər ju ˈdrɒn?]

miért?

what for?[UK: wɒt fɔː?] [US: ˈwət fɔːr?]

wherefore?[UK: ˈweəfɔː?] [US: ˈweəfɔːr?]

why so?[UK: waɪ ˈsəʊ] [US: ˈwaɪ ˈsoʊ]

why?[UK: waɪ?] [US: ˈwaɪ?]

mióma (myoma) fn

myoma

miómaeltávolítás (myotomia)

myomotomy

mióta hsz

since[UK: sɪns] [US: ˈsɪns]

mióta élsz itt?

how long have you lived here?[UK: ˈhaʊ ˈlɒŋ həv ju lɪvd hɪə] [US: ˈhaʊ ˈlɔːŋ həv ju ˈlaɪvd hɪər]

mióta érzi ezt?

how long have you been feeling like this?[UK: ˈhaʊ ˈlɒŋ həv ju biːn ˈfiːl.ɪŋ ˈlaɪk ðɪs] [US: ˈhaʊ ˈlɔːŋ həv ju ˈbɪn ˈfiːl.ɪŋ ˈlaɪk ðɪs]

mióta csak

ever since[UK: ˈevə sɪns] [US: ˈevər ˈsɪns]

mióta csak hsz

since[UK: sɪns] [US: ˈsɪns]

mióta csak ismer

since he has known me[UK: sɪns hi həz nəʊn miː] [US: ˈsɪns hi həz ˈnoʊn ˈmiː]

mióta dolgozol itt?

how long have you worked here?[UK: ˈhaʊ ˈlɒŋ həv ju ˈwɜːkt hɪə] [US: ˈhaʊ ˈlɔːŋ həv ju ˈwɝːkt hɪər]

mióta nem láttalak?

how long is it since I have not seen you?[UK: haʊ lɒŋ z ɪt sɪns aɪ həv nɒt siːn ju?] [US: ˈhaʊ ˈlɒŋ z ˈɪt ˈsɪns ˈaɪ həv ˈnɑːt ˈsiːn ju?]

mióta tartózkodik ezen a vidéken?

how long have you been staying in these parts?[UK: haʊ lɒŋ həv ju biːn ˈsteɪɪŋ ɪn ðiːz pɑːts?] [US: ˈhaʊ ˈlɒŋ həv ju ˈbɪn ˈsteɪɪŋ ɪn ˈðiːz ˈpɑːrts?]

mióta vagy itt?

how long have you been here?[UK: haʊ lɒŋ həv ju biːn hɪə?] [US: ˈhaʊ ˈlɒŋ həv ju ˈbɪn hɪər?]

mióta van ezen a vidéken?

how long have you been staying in these parts?[UK: haʊ lɒŋ həv ju biːn ˈsteɪɪŋ ɪn ðiːz pɑːts?] [US: ˈhaʊ ˈlɒŋ həv ju ˈbɪn ˈsteɪɪŋ ɪn ˈðiːz ˈpɑːrts?]

123

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary

Sütik elfogadása

A sütik segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban.
Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy sütiket használjunk.

Elfogadom
további információ