Ungersk-Norsk ordbok »

gondatlan betyder på norska

UngerskaNorska
gondatlan adj

likegyldig, nonchalant, skjødesløs, uaktsom, ubetenksom, uforsiktig

gondatlan magatartás

uaktsom oppførsel

gondatlanság sb

likegyldighet, nonchalanse, skjødesløshet, slurv, uaktsomhet, uforsiktighet

gondatlanságból elkövetett bűncselekmény

uaktsom forbrytelse

gondatlanságból elkövetett emberölés

uaktsomt drap

tudatos gondatlanság

bevisst uaktsomhet