Ungarsk-Norsk ordbok »

nagyboldogasszony betyr norsk

UngarskNorsk
Nagyboldogasszony sb

Jomfru Maria, Vår Frue