Ungarsk-Norsk ordbok » feltesz betyr norsk

UngarskNorsk
feltesz vb

antar, formoder, forutsetter, går ut fra, legger til grunn

legger/setter opppå hylla

stiller

feltesz egy kérdést

stiller et spørsmål

felteszi a kezét

rekker opp hånden

felteszi a levest

setter på suppen

Andre søkemuligheter

UngarskNorsk