Ungarsk-Norsk ordbok » feltételez betyr norsk

UngarskNorsk
feltételez vb

antar, betinger, forutsetter, setter som betingelse

feltételezett adj

antatt, forutsatt

feltételezhető adj

sannsynlig

feltételezhetően adv

formodentlig

feltételezve

forutsatt, gitt at, under forutsetning av

feltételezés sb

antakelse, formodning, forutsetning

a feltételezett anya

den angivelige moren

ok van feltételezni

grunn til å forutsette

valószínű feltételezés

sannsynlig forutsetning

Andre søkemuligheter

UngarskNorsk