Ungarsk-latinsk ordbok »

követés betyr latinsk

UngarskLatinsk
követés főnév

adsecutio onis f noun

assecutio onis f noun

observantia noun
ae F

observatio noun
onis F

a bűncselekmény elkövetése közben {a tettenérés jelölésére használt kifejezés}

flagrante delicto

in flagranti

a szabályok merev követése

formalismusus M

az elkövető tévedése a sértett személyében vagy az elkövetés tárgyában

error in persona vel obiecto

büntetendő cselemény elkövetésére képtelen

incapax delicti

bűn elkövetés

commissoonis F

elkövetés helye szerint illetékes bíróság {bűnügyekben}

forum deprehensionis

hiba elkövetése

commissoonis F

Krisztus követése

XP imitatio

legyen bár rabló, legyen szentségtörő, járjon az élen minden gaztett és bűn elkövetésében, de hát jó hadvezér

sit fur, sit sacrilegus, sit flagitiorum omnium vitiorumque princeps; at est bonus imperator

megkövetésés kötőszó

deprecatio conjunction
onis F

másutt, máshol, máshollét {büntetőperben alibit igazolni annyi, mint bebizonyítani, hogy a vádlott a tett elkövetésekor nem a tett helyszínén tartózkodott}

alibi

Andre søkemuligheter

UngarskLatinsk