Ungarsk-engelsk ordbok » kifejezésre juttat betyr engelsk

UngarskEngelsk
kifejezésre juttat

formulate◼◼◼ verb
[UK: ˈfɔː.mjʊ.leɪt] [US: ˈfɔːr.mjə.ˌlet]

formularize verb
[UK: fˈɔːmjʊlərˌaɪz] [US: fˈɔːrmjʊlɚrˌaɪz]

formulize verb
[UK: fˈɔːməlˌaɪz] [US: fˈɔːrməlˌaɪz]

give utterance to[UK: ɡɪv ˈʌ.tə.rəns tuː] [US: ˈɡɪv ˈʌ.tə.rəns ˈtuː]

signify verb
[UK: ˈsɪɡ.nɪ.faɪ] [US: ˈsɪɡ.nə.ˌfaɪ]

kifejezésre juttat (vmit) ige

give expression to something verb
[UK: ɡɪv ɪk.ˈspreʃ.n̩ tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ɪk.ˈspreʃ.n̩ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

kifejezésre juttatja gondolatait

express one's thoughts

kifejezésre juttatja háláját

give expression to one's gratitude[UK: ɡɪv ɪk.ˈspreʃ.n̩ tuː wʌnz ˈɡræ.tɪ.tjuːd] [US: ˈɡɪv ɪk.ˈspreʃ.n̩ ˈtuː wʌnz ˈɡræ.tə.ˌtuːd]

kifejezésre juttatja megelégedését

signify one's satisfaction[UK: ˈsɪɡ.nɪ.faɪ wʌnz ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˈsɪɡ.nə.ˌfaɪ wʌnz ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

kifejezésre juttatás

expressing adjective
[UK: ɪk.ˈspres.ɪŋ] [US: ɪk.ˈspres.ɪŋ]

formulation noun
[UK: ˌfɔː.mjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌfɔːr.mjə.ˈleɪʃ.n̩]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk