Ungarsk-engelsk ordbok » ellátó betyr engelsk

UngarskEngelsk
ellátó főnév

provider◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈvaɪ.də(r)] [US: prə.ˈvaɪ.dər]

supplying◼◼◼

supplier◼◼◻ noun
[UK: sə.ˈplaɪə(r)] [US: sə.ˈplaɪər]

ellátó (átv) melléknév

sustentative adjective
[UK: sʌstˈentətˌɪv] [US: sʌstˈentətˌɪv]

ellátó lánc

supply chain◼◼◼[UK: sə.ˈplaɪ tʃeɪn] [US: sə.ˈplaɪ ˈtʃeɪn]

a kastély szükségleteit ellátó gazdaság

home-farm[UK: həʊm fɑːm] [US: hoʊm ˈfɑːrm]

anyagellátó hajó főnév

victualler noun
[UK: ˈvɪt.lə(r)] [US: ˈvɪt.lər]

fogyasztási szövetkezeti ellátó boltok

co-operative supply stores[UK: kəʊ ˈɒ.pə.rə.tɪv sə.ˈplaɪ stɔːz] [US: ˈkoʊ ˈɑː.pə.rə.tɪv sə.ˈplaɪ ˈstɔːrz]

kisegítő üzemanyagellátó készülék (kazán gőzfejlesztésére)

feed-donkey[UK: fiːd ˈdɒŋk.i] [US: ˈfiːd ˈdɑːŋk.i]

közellátó (myopicus) melléknév

myopic adjective
[UK: maɪ.ˈɒ.pɪk] [US: maˈjɑː.pɪk]

nearsighted adjective
[UK: ˌnɪə.ˈsaɪ.tɪd] [US: ˈniːr.ˌsaɪ.təd]

közellátóság (myopia) főnév

myopia noun
[UK: maɪ.ˈəʊ.pɪə] [US: maɪˈo.ʊ.pɪə]

nearsightedness noun
[UK: ˈniːrˌ.saɪ.təd.nəs] [US: ˈniːr.ˌsaɪ.təd.nəs]

lelkészi teendőket ellátó szolgáló főnév

ministrant noun
[UK: ˈmɪ.nɪ.strənt] [US: ˈmɪ.nɪ.strənt]

mentőszolgálatot ellátó osztály

emergency department[UK: ɪ.ˈmɜː.dʒən.si dɪ.ˈpɑːt.mənt] [US: ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si də.ˈpɑːrt.mənt]

nyújtó; ellátó főnév

providing noun
[UK: prə.ˈvaɪd.ɪŋ] [US: prə.ˈvaɪd.ɪŋ]

vízellátó vállalat

water company[UK: ˈwɔː.tə(r) ˈkʌm.pə.ni] [US: ˈwɒ.tər ˈkʌm.pə.ni]

önellátó melléknév

self-sufficient◼◼◼ adjective
[UK: self sə.ˈfɪʃnt] [US: ˈself sə.ˈfɪ.ʃənt]

autarchical adjective
[UK: ɔːtˈɑːkɪkəl] [US: ɔːtˈɑːrkɪkəl]

self-supplier adjective
[UK: self sə.ˈplaɪə(r)] [US: ˈself sə.ˈplaɪər]

self-supplying adjective
[UK: self sə.ˈplaɪ.ɪŋ] [US: ˈself sə.ˈplaɪ.ɪŋ]

önellátó apartman

self catering apartment

önmagát ellátó melléknév

self-supporting adjective
[UK: self sə.ˈpɔːt.ɪŋ] [US: ˈself sə.ˈpɔːrt.ɪŋ]

üzemanyagellátó hajó

tender[UK: ˈten.də(r)] [US: ˈten.dər]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies