Ungarsk-engelsk ordbok » -ra betyr engelsk

UngarskEngelsk
-ra elöljárószó

by◼◼◼ preposition
[UK: baɪ] [US: baɪ]

on◼◼◻ preposition
[UK: ɒn] [US: ɑːn]

onto preposition
[UK: ˈɒn.tə] [US: ˈɑːn.tə]

-ra, -re oszt ige

divide into verb
[UK: dɪ.ˈvaɪd ˈɪn.tə] [US: dɪ.ˈvaɪd ˌɪn.ˈtuː]

-ra,-re (időhatározó) határozószó

by adverb
[UK: baɪ] [US: baɪ]

(grayhound racing) agárverseny

gracing[UK: ˈɡreɪs.ɪŋ] [US: ˈɡreɪs.ɪŋ]

-kor,-ra,-re főnév

at noun
[UK: ət] [US: ət]

10 fontot szeretnék tenni

I'd like to put L10 on it[UK: aɪd ˈlaɪk tuː ˈpʊt el ɒn ɪt] [US: aɪd ˈlaɪk ˈtuː ˈpʊt ˈel ɑːn ˈɪt]

130-ra jön vissza

I'll be back at 130[UK: aɪl bi ˈbæk ət] [US: ˈaɪl bi ˈbæk ət]

a báró és a gróf közötti rang főnév

vicount noun
[UK: vˈɪkaʊnt] [US: vˈɪkaʊnt]

a bizonyítás terhe rajta van (átv)

the onus of proof lies with him[UK: ðə ˈəʊ.nəs əv pruːf laɪz wɪð hɪm] [US: ðə ˈoʊ.nəs əv ˈpruːf ˈlaɪz wɪθ ˈhɪm]

a divat rabszolgája főnév

fashion victim noun

a fejemet teszem , hogy

I'll bet anything that[UK: aɪl ˈbet ˈe.ni.θɪŋ ðæt] [US: ˈaɪl ˈbet ˈe.ni.ˌθɪŋ ˈðæt]

I'll bet your boots that[UK: aɪl ˈbet jɔː(r) buːts ðæt] [US: ˈaɪl ˈbet ˈjɔːr ˈbuːts ˈðæt]

a féreg is védi magát, ha hágnak

even a worm will turn[UK: ˈiːv.n̩ ə wɜːm wɪl tɜːn] [US: ˈiːv.n̩ ə ˈwɝːm wɪl ˈtɝːn]

a gatyája is megy

arm and a leg[UK: ɑːm ənd ə leɡ] [US: ˈɑːrm ænd ə ˈleɡ]

a gyerekek vannak utalva a szülőkre

children depend on their parents[UK: ˈtʃɪl.drən dɪ.ˈpend ɒn ðeə(r) ˈpeə.rənts] [US: ˈtʃɪl.drən də.ˈpend ɑːn ˈðer ˈpe.rənts]

a háttérből ngatja a szálakat (átv)

wire-pull[UK: ˈwaɪə(r) pʊl] [US: ˈwaɪər ˈpʊl]

a hideg zott

a chill came over me[UK: ə tʃɪl keɪm ˈəʊv.ə(r) miː] [US: ə ˈtʃɪl ˈkeɪm ˈoʊv.r̩ ˈmiː]

a kimerültség jelei mutatkoznak rajta

show sings of distress[UK: ʃəʊ sɪŋz əv dɪ.ˈstres] [US: ˈʃoʊ ˈsɪŋz əv ˌdɪ.ˈstres]

a komoly művészet rajongója

longhair[UK: ˈlɒŋ.ˌher] [US: ˈlɔːŋ.ˌher]

a legcsekélyebb kilátás sincs

not a ghost of a chance[UK: nɒt ə ɡəʊst əv ə tʃɑːns] [US: ˈnɑːt ə ɡoʊst əv ə ˈtʃæns]

a legtöbb főnév -s ragot vesz fel a többes számban

most nouns take -s in the plural[UK: məʊst naʊnz teɪk ˈes ɪn ðə ˈplʊə.rəl] [US: moʊst ˈnaʊnz ˈteɪk ˈes ɪn ðə ˈplʊ.rəl]

a morfium rabja (morphinista)

morphinomaniac noun
[UK: mˌɔːfɪnəmˈeɪnɪˌak] [US: mˌɔːrfɪnəmˈeɪnɪˌæk]

morphiomaniac[UK: mˌɔːfɪəmˈeɪnɪˌak] [US: mˌɔːrfɪəmˈeɪnɪˌæk]

a nervus sympathicus átmetszése (ramisectomia)

ramisection[UK: ramˈaɪskʃən] [US: ræmˈaɪskʃən]

ramisectomy[UK: ramzˈektəmˌɪ] [US: ræmzˈektəmi]

a nyakamat teszem , hogy

I'll bet anything that[UK: aɪl ˈbet ˈe.ni.θɪŋ ðæt] [US: ˈaɪl ˈbet ˈe.ni.ˌθɪŋ ˈðæt]

I'll bet your boots that[UK: aɪl ˈbet jɔː(r) buːts ðæt] [US: ˈaɪl ˈbet ˈjɔːr ˈbuːts ˈðæt]

a példa ragadóssága (átv)

the contagion of example[UK: ðə kən.ˈteɪ.dʒən əv ɪɡ.ˈzɑːmp.l̩] [US: ðə kən.ˈteɪ.dʒən əv ɪg.ˈzæmp.l̩]

a radikális megoldások embere főnév

hardliner noun
[UK: hɑːd.ˈlaɪ.nə(r)] [US: ˈhɑːrd.ˌlaɪ.nər]

a radioaktivitás egysége főnév
fiz

millicurie noun
[UK: mˈɪlɪkjˌʊri] [US: mˈɪlɪkjˌʊri]

a dióban

on the radio◼◼◼[UK: ɒn ðə ˈreɪ.dɪəʊ] [US: ɑːn ðə ˈreɪ.diˌo.ʊ]

a dióban szerepel

be on the air[UK: bi ɒn ðə eə(r)] [US: bi ɑːn ðə ˈer]

a Rajnán túli

transRhenane[UK: transrˈeneɪn] [US: trænsrˈeneɪn]

a rajzás éve

swarm-year[UK: swɔːm ˈjiə(r)] [US: ˈswɔːrm ˈjɪr̩]

a ktérítő és Baktérítő közötti melléknév

intertropical adjective
[UK: ˌɪntətrˈɒpɪkəl] [US: ˌɪntɚtrˈɑːpɪkəl]

a szeme esett

his eyes fell on her[UK: hɪz aɪz fel ɒn hɜː(r)] [US: ˈhɪz ˈaɪz ˈfel ɑːn hər]

a szerelem rabja

addicted to love[UK: ə.ˈdɪk.tɪd tuː ˈlʌv] [US: ə.ˈdɪk.təd ˈtuː ˈlʌv]

a tényekhez túlságosan ragaszkodó

literal-minded[UK: ˈlɪ.tə.rəl ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈlɪ.tə.rəl ˈmaɪn.dəd]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies