Ungarsk-engelsk ordbok » élesen betyr engelsk

UngarskEngelsk
élesen határozószó

sharply◼◼◼ adverb
[UK: ˈʃɑː.pli] [US: ˈʃɑːr.pli]

sharp◼◼◻ adverb
[UK: ʃɑːp] [US: ˈʃɑːrp]

acutely◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈkjuːt.li] [US: ə.ˈkjuːt.li]

keenly◼◻◻ adverb
[UK: ˈkiːn.li] [US: ˈkiːn.li]

piercingly◼◻◻ adverb
[UK: ˈpɪə.sɪŋ.li] [US: ˈpɪə.sɪŋ.li]

shrewdly◼◻◻ adverb
[UK: ˈʃruːd.li] [US: ˈʃruːd.li]

bitingly adverb
[UK: ˈbaɪ.tɪŋ.li] [US: ˈbaɪ.tɪŋ.li]

cuttingly adverb
[UK: ˈkʌ.tɪŋ.li] [US: ˈkʌ.tɪŋ.li]

penetratingly adverb
[UK: ˈpe.nɪ.treɪ.tɪŋ.li] [US: ˈpe.nɪ.treɪ.tɪŋ.li]

pronouncedly adverb
[UK: prə.ˈnaʊnst.li] [US: prə.ˈnaʊnst.li]

roughly adverb
[UK: ˈrʌ.fli] [US: ˈrʌ.fli]

stingily adverb
[UK: ˈstɪn.dʒɪ.li] [US: ˈstɪn.dʒɪ.li]

trenchantly adverb
[UK: ˈtren.tʃənt.li] [US: ˈtren.tʃənt.li]

élesen a szélben

on a wind[UK: ɒn ə wɪnd] [US: ɑːn ə wɪnd]

élesen a szélben vitorlázik

sail close to the wind[UK: seɪl kləʊz tuː ðə wɪnd] [US: ˈseɪl kloʊz ˈtuː ðə wɪnd]

élesen alkudozik ige

jew verb
[UK: dʒuː] [US: ˈdʒuː]

élesen bírál

crab[UK: kræb] [US: ˈkræb]

élesen bírál vkt

get one's knife into somebody[UK: ˈɡet wʌnz naɪf ˈɪn.tə ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet wʌnz ˈnaɪf ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

élesen csattanó melléknév

snappish adjective
[UK: ˈsnæ.pɪʃ] [US: ˈsnæ.pɪʃ]

snappy adjective
[UK: ˈsnæ.pi] [US: ˈsnæ.pi]

élesen eltér

jar with[UK: dʒɑː(r) wɪð] [US: ˈdʒɑːr wɪθ]

élesen elüt

jar with[UK: dʒɑː(r) wɪð] [US: ˈdʒɑːr wɪθ]

élesen elüt (vmitől) ige

jar with something verb
[UK: dʒɑː(r) wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdʒɑːr wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

élesen figyel

keep one's eyes skinned[UK: kiːp wʌnz aɪz skɪnd] [US: ˈkiːp wʌnz ˈaɪz ˈskɪnd]

élesen fordul

cut a corner close[UK: kʌt ə ˈkɔː.nə(r) kləʊz] [US: ˈkət ə ˈkɔːr.nər kloʊz]

élesen hangzó

sharp-sounding[UK: ʃɑːp ˈsaʊnd.ɪŋ] [US: ˈʃɑːrp ˈsaʊnd.ɪŋ]

élesen kirajzolt melléknév

chiseled adjective
[UK: ˈtʃɪz.l̩d] [US: ˈtʃɪz.l̩d]

chiselled adjective
[UK: ˈtʃɪz.l̩d] [US: ˈtʃɪz.l̩d]

élesen kirajzolódik

stand out[UK: stænd ˈaʊt] [US: ˈstænd ˈaʊt]

élesen kritizál

crab[UK: kræb] [US: ˈkræb]

élesen körvonalazott

crisp[UK: krɪsp] [US: ˈkrɪsp]

élesen különbözik (vmitől) ige

contrast strikingly with something verb
[UK: kən.ˈtrɑːst ˈstraɪk.ɪŋ.li wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkɑːn.træst ˈstraɪk.ɪŋ.li wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

élesen látó melléknév

penetrating adjective
[UK: ˈpe.nɪ.treɪt.ɪŋ] [US: ˈpe.nə.ˌtret.ɪŋ]

élesen megkülönböztet ige

peculiarize verb
[UK: pɪkjˈuːliərˌaɪz] [US: pɪkjˈuːlɪrˌaɪz]

élesen szélnek (vitorlázik)

close-hauled[UK: kləʊz hɔːld] [US: kloʊz ˈhɒld]

élesen támadó melléknév

acrid adjective
[UK: ˈæ.krɪd] [US: ˈæ.krəd]

közelpont (szemhez legközelebbi pont, ahol a tárgy még élesen látható)

near point[UK: nɪə(r) pɔɪnt] [US: ˈnɪr ˈpɔɪnt]

szélesen

broad◼◼◼ adjective
[UK: brɔːd] [US: ˈbrɒd]

broadly◼◼◼ adverb
[UK: ˈbrɔːd.li] [US: ˈbrɒd.li]

wide◼◼◼ adverb
[UK: waɪd] [US: ˈwaɪd]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies