Ungarisch-Slowakisch Wörterbuch »

igazgatás bedeutet auf Slowakisch

UngarischSlowakisch
igazgatás főnév

administratívanoun

správanoun

közigazgatási dokumentumokhoz való hozzáférés

prístup k úradným dokumentom

közigazgatási eljárás

úradná procedúra

közigazgatási foglalkozás

úradná funkcia

közigazgatási határ

administratívna hranica

közigazgatási hatáskör

úradné kompetencie

közigazgatási jog

správne právo

közigazgatási közintézmény

štátna inštitúcia správy

közigazgatási okirat

úradný akt

közigazgatási rendelkezés

úradný predpis

közigazgatási szankció

úradná sankcia

közigazgatási szervezet

úradná organizácia

közigazgatási testület

správny úrad

közigazgatási utasítások

úradný pokyn

általános közigazgatási utasítás

všeobecná smernica