Slowakisch-Ungarisch Wörterbuch »

správa bedeutet auf Ungarisch

SlowakischUngarisch
správa

jelentés (valamiről)

správa noun

hírfőnév

igazgatásfőnév

správa (oznámenie) noun

értesítésfőnév

správa o hodnotení

környezeti hatás megállapítása

správa o počasí noun

időjárásjelentésfőnév

správa o stave životného prostredia

jelentés a környezet állapotáról

správa pre ministra

miniszternek szóló jelentés

správanie noun

magatartásfőnév

magaviseletfőnév

viselkedésfőnév

správanie živočíchov

állati viselkedés

správať sa verb

viselkedikige

environmentálna správa

környezeti jelentés

environmentálne zodpovedné správanie

környezetileg felelős magatartás

konzumné správanie

fogyasztói viselkedés

miestna správa

helyi kormányzat

parlamentná správa

parlamenti jelentés

revízna správa elektrického zariadenia

villamossági felülvizsgálati jelentés

skupinové správanie noun

csoportviselkedésfőnév

sociálne správanie

társadalmi viselkedés

správy (> správa)

hírek