Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

meggyőz bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
meggyőz

satosu

tokifuseru

toku

meggyőzés

danzai

futaiten

kakushin

kanzei

setsugen

setsuyu

settoku

shinnen

shoshin

meggyőző

nayamashii

setsuyu

shijishi

meggyőződés

danzai

futaiten

kakushin

kanzei

setsugen

setsuyu

settoku

shinnen

shoshin

nem meggyőző

futettei

warikirenai

politikai meggyőződés

poritikkusu

seiji

seiryaku

You can find it in:

UngarischJapanisch