Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

időtöltés bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
időtöltés

amyu-zumento

douraku

goraku

hitotoki

ikkyou

jikoku

kenbou

kensei

kokugen

kouin

ma

nagusame

ryuuyou

supo-tsu

taimu

tawamure

ten'you

toki

usabarashi

kellemes időtöltés

ensoku

kouraku

pikunikku