Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

aranyos bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
aranyos

kanningu

karen

kawaii

kekkou

konomashii

kuenai

kyu-to

mabui

naisu

ni-su

sensai

warudzie

warugashikoi

yoi

zurui

aranyos sujtás

shoukin

aranyoskám

kyu-ti-