Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

sokkal jobban van bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
sokkal jobban van

be a deal better[UK: bi ə diːl ˈbe.tə(r)] [US: bi ə ˈdiːl ˈbe.tər]

be a good deal better[UK: bi ə ɡʊd diːl ˈbe.tə(r)] [US: bi ə ˈɡʊd ˈdiːl ˈbe.tər]

be miles better[UK: bi maɪlz ˈbe.tə(r)] [US: bi ˈmaɪlz ˈbe.tər]

You can find it in:

UngarischEnglisch