Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

semmirekellő ember bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
semmirekellő ember

bad hat[UK: bæd hæt] [US: ˈbæd ˈhæt]

bad lot[UK: bæd lɒt] [US: ˈbæd ˈlɑːt]

good-for-naught (meritless, no-account, no-count, no-good, sorry)[UK: ɡʊd fɔː(r) nɔːt] [US: ˈɡʊd ˈfɔːr ˈnɒt]

semmirekellő ember főnév

ullage noun
[UK: ˈʌ.lɪdʒ] [US: ˈʌ.lɪdʒ]

semmirekellő (ember) melléknév

reprobate◼◼◼ adjective
[UK: ˈre.prə.beɪt] [US: ˈre.prə.beɪt]