Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

nem kíméli a fáradságot, hogy megtegyen (vmit) bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
nem kíméli a fáradságot, hogy megtegyen (vmit) ige

be at pains to do something verb
[UK: bi ət peɪnz tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ət ˈpeɪnz ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

be at the pains of doing something verb
[UK: bi ət ðə peɪnz əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ət ðə ˈpeɪnz əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

go to pains of doing something verb
[UK: ɡəʊ tuː peɪnz əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ˈpeɪnz əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

take pains to do something verb
[UK: teɪk peɪnz tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ˈpeɪnz ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

UngarischEnglisch