Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

gent bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
Gent

Gent◼◼◼ proper noun
[UK: dʒent] [US: ˈdʒent]

Ghent◼◼◻ noun
[UK: ɡent] [US: ˈɡent]

géntechnológia főnév

gene technology noun

génterápia főnév

gene therapy [gene therapies]◼◼◼ noun

géntérkép főnév

gene map◼◼◼ noun
[UK: dʒiːn mæp] [US: ˈdʒiːn ˈmæp]

genetic map [genetic maps] noun
[UK: dʒɪ.ˈne.tɪk mæp] [US: dʒə.ˈne.tɪk ˈmæp]

Genthelvin (ásv) főnév

Genthelvite noun
[UK: dʒˈenθɪlvˌaɪt] [US: dʒˈenθɪlvˌaɪt]

Agrigento főnév

Agrigento◼◼◼ noun
[UK: ˌaɡrɪdʒˈentəʊ] [US: ˌæɡrɪdʒˈentoʊ]

Allargentum (ásv) főnév

Allargentum noun
[UK: ˌalɑːdʒˈentəm] [US: ˌælɑːrdʒˈentəm]

argentán határozószó

albata adverb
[UK: albˈɑːtə] [US: ælbˈɑːɾə]

alfenide adverb
[UK: əlfˈenaɪd] [US: əlfˈenaɪd]

argentin

Argentinean◼◼◼ adjective
[UK: ˌɑː.dʒən.ˈtɪ.niən] [US: ˌɑːr.dʒən.ˈtɪ.niən]

Argentinian [Argentinians]◼◼◼ noun
[UK: ˌɑː.dʒən.ˈtɪ.niən] [US: ˌɑːr.dʒən.ˈtɪ.niən]

argentin (ásv) főnév

slate-spar noun
[UK: sleɪt spɑː(r)] [US: sˈleɪt ˈspɑːr]

argentin árnyékhal (Urnbrina canasai)

Argentine croaker[UK: ˈɑː.dʒən.taɪn ˈkrokə(r)] [US: ˈɑːr.dʒən.ˌtin ˈkrokər]

Argentín köztársaság

Argentine Republic[UK: ˈɑː.dʒən.taɪn rɪ.ˈpʌ.blɪk] [US: ˈɑːr.dʒən.ˌtin ri.ˈpʌ.blək]

argentin menhaden (Brevoortia pectinata)

Argentine menhaden[UK: ˈɑː.dʒən.taɪn men.ˈheɪ.dən] [US: ˈɑːr.dʒən.ˌtin men.ˈheɪ.dən]

argentin rövidszárnyú tintahal (Illex argentinus)

Argentine shortfin squid[UK: ˈɑː.dʒən.taɪn] [US: ˈɑːr.dʒən.ˌtin]

argentin szardella (Engraulis anchoita)

Argentine anchoita[UK: ˈɑː.dʒən.taɪn] [US: ˈɑːr.dʒən.ˌtin]

argentin tengeri angolna (Conger orbignyanus)

Argentine conger[UK: ˈɑː.dʒən.taɪn ˈkɒŋ.ɡə(r)] [US: ˈɑːr.dʒən.ˌtin ˈkɒŋər]

argentin tengeri sügér (Acanthistius brasilianus)

Argentine seabass[UK: ˈɑː.dʒən.taɪn] [US: ˈɑːr.dʒən.ˌtin]

argentin tőkehal (Merluccius hubbsi)

Argentine hake[UK: ˈɑː.dʒən.taɪn heɪk] [US: ˈɑːr.dʒən.ˌtin ˈheɪk]

argentin tőrgarnéla (Artemesia longinaris)

Argentine stiletto shrimp[UK: ˈɑː.dʒən.taɪn stɪ.ˈle.təʊ ʃrɪmp] [US: ˈɑːr.dʒən.ˌtin stə.ˈleto.ʊ ˈʃrɪmp]

argentin vörös garnéla (Pleoticus muelleri)

Argentine red shrimp[UK: ˈɑː.dʒən.taɪn red ʃrɪmp] [US: ˈɑːr.dʒən.ˌtin ˈred ˈʃrɪmp]

Argentína főnév

Argentina [Argentina]◼◼◼ noun
[UK: ˌɑː.dʒən.ˈtiː.nə] [US: ˌɑːr.dʒən.ˈtiː.nə]

Argentine [Argentines]◼◻◻ noun
[UK: ˈɑː.dʒən.taɪn] [US: ˈɑːr.dʒən.ˌtin]

argentínai

Argentinean◼◼◼ adjective
[UK: ˌɑː.dʒən.ˈtɪ.niən] [US: ˌɑːr.dʒən.ˈtɪ.niən]

Argentinian [Argentinians]◼◼◼ noun
[UK: ˌɑː.dʒən.ˈtɪ.niən] [US: ˌɑːr.dʒən.ˈtɪ.niən]

argentit

argentite

Argentojarosit (ásv) főnév

Argentojarosite noun
[UK: ˈɑːdʒəntˌɒdʒərˌɒsaɪt] [US: ˈɑːrdʒəntˌɑːdʒərˌɑːsaɪt]

Argentopentlandit (ásv) főnév

Argentopentlandite noun
[UK: ˈɑːdʒəntˌəʊpəntlˌandaɪt] [US: ˈɑːrdʒəntˌoʊpəntlˌændaɪt]

Argentopirit (ásv) főnév

Argentopyrite noun
[UK: ˈɑːdʒəntˌɒpaɪrˌaɪt] [US: ˈɑːrdʒəntˌɑːpaɪrˌaɪt]

Argentotennantit (ásv) főnév

Argentotennantite noun
[UK: ˈɑːdʒəntˌəʊtənˌantaɪt] [US: ˈɑːrdʒəntˌoʊtənˌæntaɪt]

behozatal kontingentálása

quantitative regulation of imports[UK: ˈkwɒn.tɪ.tə.tɪv ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩ əv ɪm.ˈpɔːts] [US: ˈkwɑːn.tə.ˌte.tɪv ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩ əv ˌɪm.ˈpɔːrts]

bizgent főnév

doodad◼◼◼ noun
[UK: ˈduː.ˌdæd] [US: ˈduː.ˌdæd]

number [numbers]◼◼◻ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

detergent főnév
orv

detersive noun
[UK: dɪ.ˈtɜː.sɪv] [US: dɪ.ˈtɜːr.sɪv]

egy helyettesíthető hidrogént tartalmazó melléknév

monohydric adjective
[UK: mˌɒnəʊhˈaɪdrɪk] [US: mˌɑːnoʊhˈaɪdrɪk]

emésztőcsatorna argentaffin szövetburjánzása (carcinoid) főnév

carcinoid [carcinoids] noun
[UK: kˈɑːsɪnˌɔɪd] [US: kˈɑːrsɪnˌɔɪd]

encián (Gentiana) főnév

gentian [gentians]◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒen.ʃn̩] [US: ˈdʒen.ʃn̩]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch