Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

formális bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
formális melléknév

formal◼◼◼ adjective
[UK: ˈfɔːm.l̩] [US: ˈfɔːrm.l̩]

ceremonious adjective
[UK: ˌse.rɪ.ˈməʊ.nɪəs] [US: ˌse.rɪˈmo.ʊ.nɪəs]

formalised adjective

formális csata

stand-up fight[UK: stænd ʌp faɪt] [US: ˈstænd ʌp ˈfaɪt]

formális oktatás

formal education◼◼◼[UK: ˈfɔːm.l̩ ˌe.dʒʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˈfɔːrm.l̩ ˌe.dʒəˈk.eɪʃ.n̩]

formális szerződéses viszony főnév

account [accounts] noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

formális udvariasság főnév

politesse noun
[UK: ˌpɒ.lɪ.ˈtes] [US: ˌpɒ.lɪ.ˈtes]

formálisan határozószó

formally adverb
[UK: ˈfɔːm.l̩.i] [US: ˈfɔːrm.l̩.i]

pro forma adverb
[UK: prəʊ ˈfɔː.mə] [US: ˈproʊ ˈfɔːr.mə]

formálissá tesz ige

formalize [formalized, formalized, formalizing, formalizes] verb
[UK: ˈfɔːm.ə.laɪz] [US: ˈfɔːrm.ə.laɪz]

formálissá tétel főnév

formalization [formalizations] noun
[UK: ˌfɔːm.l̩.aɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˈfɔːrm.l̩.ə.ˈzeɪʃ.n̩]

hogy van? (formális)

how's it going? (formal)[UK: haʊz ɪt ˈgəʊɪŋ? ] [US: haʊz ɪt ˈgoʊɪŋ? ]

hogy van? (ismeretlen emberrel való találkozásnál feltett formális kérdés; amire a helyes válasz how do you do?)

How do you do?[UK: ˈhaʊ duː juː duː] [US: ˈhaʊ ˈduː ˈjuː ˈduː]

informális melléknév

informal◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈfɔːm.l̩] [US: ˌɪn.ˈfɔːr.ml̩]

informális vásárlás

informal purchasebusiness

informális és bántó jellegű megszólítás sűrű göndörhajú feketékre főnév

fuzzy-wuzzy noun
[UK: ˈfʌ.zi ˈwə.zi] [US: ˈfʌ.zi ˈwə.zi]

minden rendben (informális beszédben, helyesen: all right) melléknév

alright◼◼◼ adjective

okirat formális bevezető része

caption[UK: ˈkæp.ʃn̩] [US: ˈkæp.ʃn̩]

szüksége van (vmre) (formális)

have need of something[UK: həv niːd əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ˈniːd əv ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

UngarischEnglisch