Ungarisch-Englisch Wörterbuch » csoszogó bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
csoszogó melléknév

shuffling◼◼◼ adjective
[UK: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ] [US: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ]

doddering◼◻◻ adjective
[UK: ˈdɒ.dər.ɪŋ] [US: ˈdɑː.dər.ɪŋ]

shambling◼◻◻ adjective
[UK: ˈʃæm.bl̩ɪŋ] [US: ˈʃæm.bl̩ɪŋ]

slouching adjective

csoszogó járás

shuffle[UK: ˈʃʌf.l̩] [US: ˈʃʌf.l̩]

shuffling[UK: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ] [US: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ]

shuffling along[UK: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ ə.ˈlɒŋ] [US: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ ə.ˈlɔːŋ]

slouch[UK: slaʊtʃ] [US: sˈlaʊtʃ]

csoszogó léptek

shuffle[UK: ˈʃʌf.l̩] [US: ˈʃʌf.l̩]

csoszogó léptekkel kimegy

shuffle out[UK: ˈʃʌf.l̩ ˈaʊt] [US: ˈʃʌf.l̩ ˈaʊt]

csoszogó menés

shuffling[UK: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ] [US: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ]

shuffling along[UK: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ ə.ˈlɒŋ] [US: ˈʃʌf.l̩.ɪŋ ə.ˈlɔːŋ]

csoszogó mozgás

shuffle[UK: ˈʃʌf.l̩] [US: ˈʃʌf.l̩]

csoszogós melléknév

slouching adjective

lomha csoszogó járás

slouch[UK: slaʊtʃ] [US: sˈlaʊtʃ]

sloucher noun
[UK: ˈslaʊʧə ] [US: ˈslaʊʧər ]

You can find it in:

UngarischEnglisch