Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

automatikus bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
automatikus melléknév

automatic◼◼◼ adjective
[UK: ˌɔː.tə.ˈmæ.tɪk] [US: ˌɒ.tə.ˈmæ.tɪk]

self-acting◼◻◻ adjective
[UK: self ˈækt.ɪŋ] [US: ˈself ˈækt.ɪŋ]

self-service adjective
[UK: self ˈsɜː.vɪs] [US: ˈself ˈsɝː.vəs]

automatikus csévélés melléknév

self-winding adjective
[UK: self ˈwɪnd.ɪŋ] [US: ˈself ˈwɪnd.ɪŋ]

automatikus finomítás

autofining[UK: ˌɔːtəʊfˈaɪnɪŋ] [US: ˌɔːɾoʊfˈaɪnɪŋ]

automatikus frekvenciaszabályozás főnév

AFC (automatic frequency control) [AFCs] noun

automatikus indító főnév

self-starter noun
[UK: self ˈstɑː.tə(r)] [US: ˈself ˈstɑːr.tər]

automatikus kenés

self-lubrication[UK: self ˌluː.brɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˈself ˌluː.brɪˈk.eɪʃ.n̩]

self-oiling[UK: self ˈɔɪl.ɪŋ] [US: ˈself ˌɔɪl.ɪŋ]

automatikus kikapcsolás főnév

knock-off noun
[UK: nɒk ɒf] [US: ˈnɑːk ˈɒf]

automatikus kioldó

self-detaching[UK: self dɪ.ˈtætʃ.ɪŋ] [US: ˈself dɪ.ˈtætʃ.ɪŋ]

automatikus lemezjátszó

turnplate (automatic turntable)[UK: tˈɜːnpleɪt] [US: tˈɜːnpleɪt]

automatikus váltású képvetítő főnév
foto

stereopticon noun
[UK: stˈerɪˌəʊptɪkən] [US: stˈerɪˌoʊptɪkən]

automatikus visszakapcsoló főnév
vill

recloser noun
[UK: ˌriːˈkləʊsə ] [US: ˌriˈkloʊsər ]

automatikus vízhőtemperáló berendezés főnév

aquastat noun
[UK: ˈakwəstˌat] [US: ˈækwəstˌæt]

automatikusan

automatically◼◼◼ adverb
[UK: ˌɔː.tə.ˈmæ.tɪk.l̩i] [US: ˌɒ.tə.ˈmæ.tɪk.l̩i]

by habit adjective

automatikusan fékező

self-stopping[UK: self ˈstɒp.ɪŋ] [US: ˈself ˈstɑːp.ɪŋ]

automatikusan jóváhagy ige

rubber-stamp [rubber-stamped, rubber-stamped, rubber-stamping, rubber-stamps] verb
[UK: ˈrʌ.bə(r) stæmp] [US: ˈrʌ.bər ˈstæmp]

automatikusan kenő melléknév

self-lubricating adjective
[UK: self ˈluː.brɪk.eɪt.ɪŋ] [US: ˈself ˈluː.brəˌk.et.ɪŋ]

automatikusan létrehozott

auto-created[UK: ˈɔː.təʊ kriː.ˈeɪ.tɪd] [US: ˈɒto.ʊ kri.ˈeɪ.təd]

automatikusan megújítható hitel

revolving credit◼◼◼[UK: rɪ.ˈvɒlv.ɪŋ ˈkre.dɪt] [US: ri.ˈvɑːlv.ɪŋ ˈkre.dət]

automatikusan önmagát korrigáló melléknév

self-correcting adjective
[UK: self kə.ˈrekt.ɪŋ] [US: ˈself kə.ˈrekt.ɪŋ]

automatikusan záródó melléknév

self-closing adjective
[UK: self ˈkləʊz.ɪŋ] [US: ˈself ˈkloʊz.ɪŋ]

bérmentesítés automatikus géppel

meter cancellation[UK: ˈmiː.tə(r) ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈmiː.tər ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩]

félautomatikus melléknév

semi-automatic adjective
[UK: ˈse.mi ˌɔː.tə.ˈmæ.tɪk] [US: ˈse.mi ˌɒ.tə.ˈmæ.tɪk]

léglökéses automatikus repülőbomba

robot bomb[UK: ˈrəʊ.bɒt bɒm] [US: ˈroʊ.bɑːt ˈbɑːm]

megvilágítási időt automatikusan megállapító

self-timing[UK: self ˈtaɪm.ɪŋ] [US: ˈself ˈtaɪm.ɪŋ]

vasúti jelzőkészülékre szerelt automatikus fékberendezés vasút

tripcock[UK: trˈɪpkɒk] [US: trˈɪpkɑːk]

You can find it in:

UngarischEnglisch