Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

apadás bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
apadás

shrinkage [shrinkages]◼◼◼ noun
[UK: ˈʃrɪnkɪdʒ] [US: ˈʃrɪŋkɪdʒ]

fall [falls]◼◼◻ noun
[UK: fɔːl] [US: ˈfɑːl]

ullage◼◼◻ noun
[UK: ˈʌ.lɪdʒ] [US: ˈʌ.lɪdʒ]

wane [waned, waned, waning, wanes]◼◼◻ verb
[UK: weɪn] [US: ˈweɪn]

decrease [decreases] noun
[UK: dɪ.ˈkriːs] [US: dɪ.ˈkriːs]

diminution [diminutions] noun
[UK: ˌdɪ.mɪ.ˈnjuːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.mə.ˈnuːʃ.n̩]

outage [outages] noun
[UK: ˈaʊ.tɪdʒ] [US: ˈaʊ.tədʒ]

waning noun
[UK: ˈweɪn.ɪŋ] [US: ˈweɪn.ɪŋ]

elapadás főnév

drying up◼◼◼ noun

exhaustion noun
[UK: ɪɡ.ˈzɔːs.tʃən] [US: ɪg.ˈzɒs.tʃən]

Gyulladás az inak és ínszalagok csontokhoz tapadásánál. főnév

enthesitis [enthesitides] noun

iris-cornea összetapadása (synechia anterius) főnév

anterior synechia (adhesion of the iris to cornea) [anterior synechiae] noun
[UK: æn.ˈtɪə.riə(r)] [US: æn.ˈtɪ.riər]

iris-lencse összetapadása (synechia posterius) főnév

posterior synechia (adhesion of the iris to the lens) [posterior synechiae] noun
[UK: pɒ.ˈstɪə.rɪə(r)] [US: ˌpɒ.ˈstɪ.rier]

irisz letapadása a szaruhártyára (leukoma adherens) főnév

adherent leukoma (iris adherent to cornea) [adherent leukomas] noun
[UK: əd.ˈhɪə.rənt] [US: əd.ˈhɪ.rənt]

kerekek tapadása

grip of the wheels[UK: ɡrɪp əv ðə ˈwiːl̩z] [US: ˈɡrɪp əv ðə ˈhwiːl̩z]

szóvégi mássalhangzó tapadása a következő szóhoz főnév

provection noun
[UK: prˈuːvkʃən] [US: prˈuːvkʃən]

síntapadás főnév

track-adhesion noun
[UK: træk əd.ˈhiːʒ.n̩] [US: ˈtræk əd.ˈhiːʒ.n̩]

tapadás főnév

grip [grips]◼◼◼ noun
[UK: ɡrɪp] [US: ˈɡrɪp]

adhesion [adhesions]◼◼◻ noun
[UK: əd.ˈhiːʒ.n̩] [US: əd.ˈhiːʒ.n̩]

adhering◼◻◻ noun
[UK: əd.ˈhɪər.ɪŋ] [US: əd.ˈhɪr.ɪŋ]

adherence [adherences] noun
[UK: əd.ˈhɪə.rəns] [US: əd.ˈhɪ.rəns]

sticking noun
[UK: ˈstɪkɪŋ] [US: ˈstɪkɪŋ]

bond [bonds] noun
[UK: bɒnd] [US: ˈbɑːnd]

cohesive hold noun
[UK: kəʊ.ˈhiː.sɪv həʊld] [US: koʊ.ˈhiː.sɪv hoʊld]

tapadás (cohaesio) főnév

cohesion [cohesions]◼◼◼ noun
[UK: kəʊ.ˈhiːʒ.n̩] [US: koʊ.ˈhiːʒ.n̩]

tapadás (izomé) (insertio) főnév

insertion [insertions]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈsɜːʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˈsɝː.ʃn̩]

tapadási erő

gripping force[UK: ˈɡrɪp.ɪŋ fɔːs] [US: ˈɡrɪp.ɪŋ ˈfɔːrs]

tapadási hely (izomé) (insertio) főnév

insertion [insertions] noun
[UK: ɪn.ˈsɜːʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˈsɝː.ʃn̩]

tapadásmentes melléknév

non-stick adjective
[UK: nɒn stɪk] [US: ˈnɑːn ˈstɪk]

tapadásra képes melléknév

cohesive adjective
[UK: kəʊ.ˈhiː.sɪv] [US: koʊ.ˈhiː.sɪv]

összetapadás főnév

clump [clumps]◼◼◼ noun
[UK: klʌmp] [US: ˈkləmp]

agglutination [agglutinations] noun
[UK: ə.ˌɡluː.tɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ə.ˌɡluː.tɪ.ˈneɪʃ.n̩]

balling noun
[UK: ˈbɔːl.ɪŋ] [US: ˈbɒl.ɪŋ]

conlutination noun
[UK: kənlˌuːtɪnˈeɪʃən] [US: kənlˌuːtᵻnˈeɪʃən]

seizure [seizures] noun
[UK: ˈsiː.ʒə(r)] [US: ˈsiː.ʒər]

összetapadás (cohaesio) főnév

cohesion [cohesions] noun
[UK: kəʊ.ˈhiːʒ.n̩] [US: koʊ.ˈhiːʒ.n̩]

összetapadás (synechia) főnév

synechia [synechiae] irregular noun
[UK: saɪnˈekiə saɪnˈekɪˌiː] [US: saɪnˈekiə saɪnˈekɪˌiː]

You can find it in:

UngarischEnglisch