Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

íz bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
íz főnév

taste [tastes]◼◼◼ noun
[UK: teɪst] [US: ˈteɪst]

íz főnév
US

flavor [flavors]◼◼◻ noun
[UK: ˈfleɪ.və(r)] [US: ˈfleɪ.vər]

íz főnév
GB

flavour [flavours]◼◼◻ noun
[UK: ˈfleɪ.və(r)] [US: ˈfleɪ.vər]

íz főnév

joint [joints]◼◼◻ noun
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

limb [limbs]◼◻◻ noun
[UK: lɪm] [US: ˈlɪm]

spice [spices]◼◻◻ noun
[UK: spaɪs] [US: ˈspaɪs]

savor◼◻◻ noun
[UK: ˈseɪ.və(r)] [US: ˈseɪ.vər]

smack [smacks]◼◻◻ noun
[UK: smæk] [US: ˈsmæk]

relish [relishes]◼◻◻ noun
[UK: ˈre.lɪʃ] [US: ˈre.lɪʃ]

aroma [aromas]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈrəʊ.mə] [US: əˈro.ʊ.mə]

sauce [sauces]◼◻◻ noun
[UK: sɔːs] [US: ˈsɒs]

savour◼◻◻ noun
[UK: ˈseɪ.və(r)] [US: ˈseɪ.vər]

gust [gusts] noun
[UK: ɡʌst] [US: ˈɡəst]

fumet noun
[UK: fjˈuːmɪt] [US: fjˈuːmɪt]

íz (internodus) főnév

internode [internodes] noun
[UK: ˌɪntənˈəʊd] [US: ˌɪntɚnˈoʊd]

íz (növényi, állati részeké) főnév

epimer (epimere) [epimers] noun
[UK: ˈepɪmə] [US: ˈepɪmɚ]

íz (segmens) főnév

segment [segments]◼◼◼ noun
[UK: seɡ.ˈment] [US: ˈseɡ.mənt]

íz (étel) főnév

jam [jams]◼◼◼ noun
[UK: dʒæm] [US: ˈdʒæm]

íz nélküli (insipidus) melléknév

insipid adjective
[UK: ɪn.ˈsɪ.pɪd] [US: ɪn.ˈsɪ.pɪd]

íz nélküliség (insipiditas) főnév

insipidity [insipidities] noun
[UK: ˌɪn.sɪ.ˈpɪ.dɪ.ti] [US: ˌɪn.sɪ.ˈpɪ.dɪ.ti]

íze van (vmlyen)

taste◼◼◼[UK: teɪst] [US: ˈteɪst]

ízekre bont

joint[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

ízekre szaggat

cut up[UK: kʌt ʌp] [US: ˈkət ʌp]

ízekre szed

anatomize [anatomized, anatomized, anatomizing, anatomizes] verb
[UK: ə.ˈnæ.tə.maɪz] [US: ə.ˈnæ.tʌ.maɪz]

disjoint[UK: dɪsˈdʒɔɪnt] [US: ˌdɪs.ˌdʒɔɪnt]

pick to pieces[UK: pɪk tuː ˈpiː.sɪz] [US: ˈpɪk ˈtuː ˈpiː.səz]

pull in pieces[UK: pʊl ɪn ˈpiː.sɪz] [US: ˈpʊl ɪn ˈpiː.səz]

pull to pieces[UK: pʊl tuː ˈpiː.sɪz] [US: ˈpʊl ˈtuː ˈpiː.səz]

ízekre szed (átv)

make mincemeat of◼◼◼[UK: ˈmeɪk ˈmɪn.smiːt əv] [US: ˈmeɪk ˈmɪn.ˌsmit əv]

ízekre tép

cut up◼◼◼[UK: kʌt ʌp] [US: ˈkət ʌp]

ízel ige

joint [jointed, jointed, jointing, joints] verb
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

ízelt melléknév
gépt

link-belt adjective
[UK: lɪŋk belt] [US: ˈlɪŋk ˈbelt]

ízelt (multiarticulatus) melléknév

multi-articulate adjective
[UK: ˈmʌlt.i ɑː.ˈtɪ.kjʊ.lət] [US: ˈmʌlti arˈtɪ.kjə.ˌlet]

ízeltlábú főnév

arthropod [arthropods]◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.θrə.pɒd] [US: ˈɑːr.θrə.ˌpɑːd]

ízeltlábú (állat) melléknév

articulated adjective
[UK: ɑː.ˈtɪ.kju.leɪ.tɪd] [US: arˈtɪ.kjə.ˌle.təd]

ízeltlábú nemzetség főnév

arthropod genus noun
[UK: ˈɑː.θrə.pɒd ˈdʒiː.nəs] [US: ˈɑːr.θrə.ˌpɑːd ˈdʒiː.nəs]

ízeltlábúak

arthropod◼◼◼[UK: ˈɑː.θrə.pɒd] [US: ˈɑːr.θrə.ˌpɑːd]

ízeltlábúak (Arthropoda)

arthropods◼◼◼[UK: ˈɑː.θrə.pɒdz] [US: ˈɑːr.θrə.ˌpɑːdz]

arthropoda◼◻◻[UK: ˌɑːθrəpˈəʊdə] [US: ˌɑːrθrəpˈoʊdə]

ízeltlábúak családja főnév

arthropod family noun
[UK: ˈɑː.θrə.pɒd ˈfæ.mə.li] [US: ˈɑːr.θrə.ˌpɑːd ˈfæ.mə.li]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch