Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

általános bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
általános melléknév

general (not specific or particular)◼◼◼adjective
[UK: ˈdʒen.r̩əl] [US: ˈdʒen.r̩əl]
There was general panic. = Általános pánik volt.

overall◼◼◼adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈrɔːl] [US: ˌoʊv.ə.ˈrɔːl]

common (general) [commoner, commonest]◼◼◻adjective
[UK: ˈkɒ.mən] [US: ˈkɑː.mən]

public◼◼◻adjective
[UK: ˈpʌ.blɪk] [US: ˈpʌ.blɪk]

universal◼◼◻adjective
[UK: ˌjuː.nɪ.ˈvɜːs.l̩] [US: ˌjuː.nɪ.ˈvɝː.sl̩]

global◼◼◻adjective
[UK: ˈɡləʊb.l̩] [US: ˈɡloʊb.l̩]

current◼◼◻adjective
[UK: ˈkʌ.rənt] [US: ˈkɜː.rənt]

ordinary◼◼◻adjective
[UK: ˈɔː.dɪn.ri] [US: ˈɔːr.də.ˌne.ri]

broad [broader, broadest]◼◼◻adjective
[UK: brɔːd] [US: ˈbrɒd]

Catholic◼◼◻adjective
[UK: ˈkæθ.lɪk] [US: ˈkæθ.lɪk]

admitted◼◼◻adjective
[UK: əd.ˈmɪ.tɪd] [US: əd.ˈmɪ.təd]

broader◼◻◻adjective
[UK: ˈbrɔː.də(r)] [US: ˈbrɒ.dər]

wholesale◼◻◻adjective
[UK: ˈhəʊl.seɪl] [US: ˈhoʊl.seɪl]

indefinite◼◻◻adjective
[UK: ɪn.ˈde.fɪ.nət] [US: ˌɪn.ˈde.fə.nət]

overarching◼◻◻adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈrɑːtʃ.ɪŋ] [US: ˌoʊv.ə.ˈrɑːtʃ.ɪŋ]

gen◼◻◻adjective
[UK: dʒen] [US: ˈdʒe.nə.rəl]

across the board◼◻◻adjective
[UK: ə.ˈkrɒs ðə bɔːd] [US: ə.ˈkrɒs ðə ˈbɔːrd]

unspecific◼◻◻adjective
[UK: ˌʌn.spə.ˈsɪ.fɪk] [US: ˌʌn.spə.ˈsɪ.fɪk]

all-pervasive◼◻◻adjective
[UK: ɔːl pə.ˈveɪ.sɪv] [US: ɔːl pər.ˈveɪ.sɪv]

be currentadjective
[UK: bi ˈkʌ.rənt] [US: bi ˈkɜː.rənt]

pass currentadjective
[UK: pɑːs ˈkʌ.rənt] [US: ˈpæs ˈkɜː.rənt]

run currentadjective
[UK: rʌn ˈkʌ.rənt] [US: ˈrən ˈkɜː.rənt]

általános főnév

overhead [overheads]◼◼◻noun
[UK: ˌəʊv.ə.ˈhed] [US: ˌoʊv.ə.ˈhed]

blanket (general) [blankets]◼◼◻noun
[UK: ˈblæŋkɪt] [US: ˈblæŋkət]

általános

broad-brush

általános (genericus) melléknév

generic◼◼◼adjective
[UK: dʒɪ.ˈne.rɪk] [US: dʒə.ˈne.rɪk]

általános amerikai

general American◼◼◼[UK: ˈdʒen.r̩əl ə.ˈmer.ɪk.ən] [US: ˈdʒen.r̩əl ə.ˈmer.ɪk.ən]

általános bomlás főnév

skiddoonoun
[UK: skˈɪduː] [US: skˈɪduː]

általános bénulás (paralysis generalis) főnév

general paralysis [general paralyses]◼◼◼noun
[UK: ˈdʒen.r̩əl pə.ˈræ.lə.sɪs] [US: ˈdʒen.r̩əl pə.ˈræ.lə.ˌsɪs]

általános célú melléknév

general-purpose◼◼◼adjective
[UK: ˈdʒen.r̩əl ˈpɜː.pəs] [US: ˈdʒen.r̩əl ˈpɝː.pəs]

általános dicsőítés

chorus of praise[UK: ˈkɔː.rəs əv preɪz] [US: ˈkɔː.rəs əv ˈpreɪz]

általános dulakodás

rough-and-tumble[UK: ˌrʌf ən ˈtʌm.bl̩] [US: ˌrʌf ən ˈtʌm.bl̩]

általános dulakodás főnév

dog-fightnoun
[UK: dɒɡ faɪt] [US: ˈdɔːɡ ˈfaɪt]

általános egyenlőség főnév

omniparitynoun
[UK: ˈɒm.nɪ.ˈpæ.rɪ.tɪ] [US: ˈɒm.nɪ.ˈpæ.rɪ.tɪ]

általános egyenérték

universal equivalent[UK: ˌjuː.nɪ.ˈvɜːs.l̩ ɪ.ˈkwɪ.və.lənt] [US: ˌjuː.nɪ.ˈvɝː.sl̩ ɪ.ˈkwɪ.və.lənt]

általános egészségügyi vizsgálat főnév

physical examination [physical examinations]◼◼◼noun
[UK: ˈfɪ.zɪk.l̩ ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈfɪ.zɪk.l̩ ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

általános elerőtlenedés főnév
orv

adynamianoun
[UK: ˌæ.daɪ.ˈneɪ.mɪə] [US: ˌæd.ˈneɪ.miːə]

általános elterjedtség főnév

rifenessnoun
[UK: ˈraɪfnəs ] [US: ˈraɪfnəs ]

általános elterjedtség (járványé) (pandemicitas) főnév

pandemicitynoun
[UK: pˌandɪmˈɪsɪti] [US: pˌændɪmˈɪsɪɾi]

általános elvként határozószó

as a general principle◼◼◼adverb
[UK: əz ə ˈdʒen.r̩əl ˈprɪn.səp.l̩] [US: ˈæz ə ˈdʒen.r̩əl ˈprɪn.səp.l̩]

12