Tysk-Rysk ordbok »

hin und her betyder på ryska

TyskaRyska
hin und her

туда и обратно

туда-сюда