Tysk-Rysk ordbok »

herausnehmen betyder på ryska

TyskaRyska
herausnehmen v

позволять себе лишнее